Ważna informacja dla kibiców!

Ważna informacja dla kibiców!

Szanowni kibice.

COVID-19 wymusił na organizacjach sportowych transformację z dnia na dzień. Kluby sportowe nie mają innego wyboru, jak tylko podjąć natychmiastowe działanie.
Niespotykane dotąd wymagania dotyczące obiektów, procedur związanych z organizacją wydarzeń sportowych, obostrzeń dotyczących liczby kibiców na halach sportowych oraz rozporządzeń dotyczących zachowania bezpieczeństwa zmuszają Kluby do wprowadzania nowych rozwiązań.
W Nowej Soli funkcjonują dwa kluby sportowe regularnie organizujące w czasie rozgrywek wydarzenia sportowe na hali przy ulicy Botanicznej: UKS Trójka Nowa Sól oraz MKST Astra Nowa Sól. W poprzednim tygodniu odbyło się spotkanie prezesów obu klubów. Edyta Dąbrowska i Przemysław Jeton uzgadniając jednolity kierunek dotyczący organizacji wydarzeń sportowych i zasad wpuszczania kibiców na mecze rozważali parę rozwiązań. Ostatecznie oba klubu wybrały rozwiązanie najbardziej czytelne, najbardziej uczciwe względem kibiców i najmniej problemowe dla odbiorcy. Rozwiązaniem tym jest sprzedaży biletów online.
W serwisie Facebook na stronach obu Klubów zamieszczane będą linki do sprzedaży biletów online wraz ze szczegółami dotyczącymi funkcjonowania całego systemu. Ilość biletów na poszczególne mecze będzie ograniczona.
Cena biletu została ustalona na najniższym możliwym poziomie i wyniesie 5 zł, dzieci do 13 roku życia zwolnione będą z opłat.